Systeemgroep Nederland (Dutch Systems Group SGN)


 

BRIEF AAN ALLE LEDEN EN BELANGSTELLENDEN--- FEBRUARI 2002

Geachte leden,

Graag brengen we U in herinnering dat de contributie voor de Systeemgroep Nederland EURO 45,38 bedraagt (f. 100). Het gironummer is 4955593, ten name van Systeemgroep Nederland te Amsterdam. Dit bedrag wordt door ons uit de reserves van de Systeemgroep dit jaar aangevuld tot de abonnementskosten voor Systems Research and Behavioral Science die US$ 45 bedragen. Omdat we daar niet mee door kunnen gaan, stellen we voor de contributie voor het jaar hierna in ieder geval naar EURO 55 op te trekken.

Ook verzoeken we die leden die nog achterstallige contributie moetenbetalen over 2001 of zelfs over jaren daarvoor dit deficit zo snel mogelijk aan te zuiveren (ERUO 45,38/jaar). We kunnen niet in details een administratie hiervan bij houden met herinneringen e.d., maar verzoeken U daar zelf zorg voor te dragen. Wij zullen dan zorgen dat U het tijdschrift kunt blijven ontvangen.

Helaas zijn wij met het oog op het bovenstaande genoodzaakt het abonnement op Systems Research and Behavioral Science bij Wiley te beëindigen voor die leden die op 15 april a.s. -de datum waarop wij nader aan Wiley moeten berichten- niet aan hun verplichtingen hebben kunnen voldoen.

Graag verzoeken wij U ook ons een email adres te doen toekomen, zodat we de verzend- en portikosten van brieven zoals deze in de toekomst kunnen vermijden. Zou U s.v.p. te dien einde een email willen sturen aan sgn@cict.demon.co.uk ? Indien wij niets van U vernemen, nemen wij aan dat U geen prijs stelt op verdere communicatie.

Als bestuur zijn we overigens onverminderd geïnteresseerd in het ontwikkelen van activiteiten door en voor de leden. Helaas bereiken ons dienaangaande weinig voorstellen. Er is echter wel degelijk de mogelijkheid om iets te organiseren. Eerdaags ontvangt U bij voorbeeld het Festchrift voor Gerard de Zeeuw als speciaal nummer van het tijdschrift Systems Research and Behavioral Research (2002, nr. 2). Dit nummer is door leden van de SGN voorbereid en geredigeerd.

Voor de onderlinge communicatie kunnen we gebruik maken van de email-list, waarop U zich kunt in- en uitschrijven ophttp://listserv.surfnet.nl/archives/sysn-l.html . Deze brief zal U mogelijk ook via die lijst bereiken, hoewel deze ook via de gewone post zal worden toegezonden aan de geregistreerde leden.

De Systeemgroep Nederland heeft ook een website op http://www.leydesdorff.net/sgn/index.htm . Ik ga die opnieuw inrichten. Graag bieden we aan om Uw pagina daar zichtbaar te maken met een link (bijv. in de vorm van een foto en Uw naam). We zouden het op prijs stellen als U bijv. ook een artikel electronisch beschikbaar zou willen maken en wel een artikel dat met name relevant is voor de presentatie van systeem-theoretisch werk voor een Nederlands publiek. Als dit gaat lopen, zouden we ons kunnen voorstellen dat dit t.z.t. de aanzet biedt voor een bundel. U kunt zich hiertoe richten tot sgn@leydesdorff.net .

Het oude correspondentie-adres van de Systeemgroep Nederland in Amsterdam is vervallen. Het is vanaf heden niet meer mogelijk ons via de post-adressen te bereiken. Wel zijn we natuurlijk telefonisch bereikbaar voor overleg.

Met vriendelijke groeten,

Martha Vahl (secretaris) Loet Leydesdorff (voorzitter)


De Systeemgroep Nederland is een vereniging die zich toelegt op de systeemtheorie en haar toepassingen. Systeemtheorie heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt door de informatie- en communicatie-technologie.

Systeemtheoretische probleemstellingen zijn onder andere:

* evolutie en ontwikkeling: emergentie en crises
* innovatie: radicale en incrementele vernieuwingen
* selectie: hardnekkigheid van ongelijkheid
* variatie: de complexiteit van problemen
* vertalingen aan de interfaces
* participatie en non-participatie
* methodologische en kennistheoretische innovaties

De Systeemgroep Nederland is aangesloten bij de International Federation for Systems Research.

Leden ontvangen het tijdschrift Systemica, het officiële tijdschrift van de vereniging en het internationale tijdschrift Systems Research and Behavioral Science als onderdeel van hun lidmaatschap. De vereniging onderhoudt een open e-mail list syn-l@uva.nl waar systeemtheoretische problemen uit theorie en praktijk worden besproken.

Het bestuur van de Systeemgroep Nederland bestaat o.a. uit de volgende leden:

Dr Loet Leydesdorff, voorzitter, tevens aanmelding en info email list
email: loet@leydesdorff.net
http://www.leydesdorff.net/

Mw drs Martha Vahl, secretaris
email: martha@cict.demon.co.uk
http://www.cict.demon.co.uk/

Professor Gerard de Zeeuw
email: gerard@phys.uva.nl
http://www.cict.demon.co.uk/

Dr Gertrud Blauwhof
email: g.blauwhof@wxs.nl

Links:

* Research Committee on Sociocybernetics
* International Federation for Systems Research
* Principia Cybernetica